Hjelp til å fjerne snø på taket? Arbeidsmiljøloven gjelder!

Dersom lag og organisasjoner påtar seg måking av tak må du være klar over at de har et arbeidsgiveransvar for dem som utfører jobben.

Mye snø i store deler av landet tvinger mange opp på taket for å fjerne snø. Når det er ikke mulig med stillas, kan personlig sikring med sele være løsningen. Arbeidstilsynet skriver at arbeidsgiveransvaret også gjelder for frivillig arbeid.

Alle som jobber med snørydding skal jobbe sikkert. I utgangspunktet skal man sette opp stillas når man jobber på tak, men det er vanskelig når det gjelder snømåking. Personlig sikring i form av sele kan være tilstrekkelig dersom arbeidet tar under fire timer, sier arbeidstilsynet.

Dersom lag og organisasjoner påtar seg måking av tak må du være klar over at de har et arbeidsgiveransvar for dem som utfører jobben.

For alle typer arbeid er det arbeidsgiveren som har et ansvar for å forebygge at ulykker skjer. De må vurdere risikoen ved snørydding på hver enkelt aktuell bygning. Det handler helt enkelt om

-      Kartlegge hvilke farer som kan oppstå,
-      Hvor sannsynlig det er at det skjer
-    Hvilke konsekvenser dette kan få. Deretter må arbeidsgiver finne ut hvordan forhindre farer, og hva de skal gjøre om uhellet er ute.

   
Mye frivillig arbeid blir utført av barn og unge, og det er viktig å være klar over å ta hensyn til at unge arbeidstakere er mer utsatt for skader og ulykker!

 Frivillig arbeid er arbeid der en ikke er i et ordinært ansettelsesforhold og ikke mottar ordinær lønn. Frivillig arbeid er gjerne knyttet til organisasjoner som for eksempel Norges Røde Kors eller et idrettslag. Det kan være vanlig at en som frivillig får andre gode enn lønn, for eksempel mat, drikke eller tilgang til et arrangement. 
Huskeliste :

  • Du har som oppdragsgiver ansvaret for å førebygge ulykker.
  • Kartlegg arbeidsoperasjoner, vurder risiko og gjennomfør tiltak.
  • Vurder hvilken opplæring som er nødvendig og gjennomfør denne.
  • Vurder om arbeidstiden er slik at fullstendig sikkerhet er tatt hånd om.
  • Ta særlig hensyn til unge.
Kilde: ArbeidstilsynetMest populære artikler

Mest populære artikler