Hvor er arbeidslivet?

Det kan ikke skje igjen, sa vi

At flykninger skal strømme over Balkan uten å få hjelp.
At mennesker drukner, kveles i lastevogner, ranes og sendes på flukt i Europa.
At barn midt i Europa avvises på flukt fra død, terror og vold, går og går videre, uten mat og husrom 
At Europa lar et terrorregime utrydde sin egen befolkning, okkupere sine naboland. 
At vi tilbyr terrorens flyktninger kun soldater og piggtråd.

 Det er ikke sant denne gangen heller

-       At Europa "trues", av kvinner, barn, eldre-  og fedre på flukt.
     At mennesker som flykter fra krig kan snu.
At de reddeste kan skremme de tryggeste blant oss fra å hjelpe.
At vi ikke kan verne alle mot vold; Vi vet hva som skal til,"her er ditt sverd: Troen på livet vårt, menneskets verd."
At vi ikke visste hvor ille det var…

Næringsliv og arbeidsliv kan i tiden som kommer gi mulighet for arbeid og opplæring.

Hvorfor ikke la Arbeidsmiljølovens formålsparagraf gjelde for flere enn oss selv?

"§ 1-1.Lovens formål
Lovens formål er:

[...] gi[]grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet
mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som
til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet"Kommentarer

Mest populære artikler

Mest populære artikler