Lovpålagt HMS-kurs for ledere - velg riktig kurs

"Vi tilbyr HMS-kurs for arbeidsgivere. Hva passer best? Nettkurs hjemme? På hotell i tidsrommet 0800 til 1000? 

To timer på kurs - og utlært? Neppe! Nettet er fullt av tilbud - av vekslende varighet og til ulike priser.

Ledere er travle og det kan se ut som om noen kursarrangører avpasser tilbudet til lederens ønske om et kort kurs, heller enn å sørge for å formidle relevant kompetanse. Men oppdages det at du som leder ikke fikk nødvendig kompetanse for å lede virksomheten først etter at ulykken er skjedd, står du alene ansvarlig for brudd på arbeidsmiljøloven når kompetansen din viser seg å være mangelfull. I tillegg gjør jo god kompetanse deg til en bedre leder og hjelper deg til å unngå ulykker i virksomheten.


Ved tilsynsbesøk i bedriftene spør Arbeidstilsynet etter dokumentasjon på at arbeidsgiver har gjennomgått tilstrekkelig og tilpasset HMS-opplæring.
Det er den enkelte arbeidsgiver som må dokumentere skriftlig at opplæring er gjennomført i henhold til loven og veiledningens krav. Det finnes ingen godkjenningsordning for kursleverandøren din. 
Skal virksomheten først sende sine ledere på lovpålagt opplæring bør den opplæringen være så god som mulig.


Hvorfor velge en solid kursleverandør?
Arbeidsmiljøloven §3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er utgitt en egen veiledning av Arbeidstilsynet. Veiledningen skisserer målene for HMS-opplæringen og hva den bør omfatte. Den slår også fast at opplæringen skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold. Da bør du velge en kursleverandør du er sikker på fyller kravene. Veiledningen er også klar på at plikten til opplæring er personlig for deg som leder virksomheten og kan ikke delegeres. Veiledningen finner du HER.

Hvordan velge riktig?

Den riktige kursleverandøren finner du ved å spørre om de kan dokumentere kunnskap om din bransje og dine utfordringer. Deretter spør du om kursholders formelle kompetanse.Husk at det er du som deltaker som er ansvarlig for at lovens krav til opplæring holdes. Spør om du er i tvil.

Prioriter faglig kompetanse og læring først. Vær aktiv og still spørsmål underveis.Da får du gevinst også i virksomheten etterpå.

Utvidet opplæring?

Mange arbeidsgivere mangler kunnskap om arbeidsmiljøproblemer og hvordan de kan forebygges. 
Det beste ledere kan gjøre er å skaffe seg samme kunnskap som verneombudene får i sin obligatoriske opplæring. Når flere har gått på kurs bedres også sjansene for godt samarbeid og synergier i HMS arbeidet. Dette tilfredsstiller også Arbeidsmiljølovens krav best.

Deltakerne på HMS opplæring etter arbeidsmiljølovens § 3-5 er for øvrig ikke bare arbeidsgivere, men også eksempelvis arbeidsledere, HMS-medarbeidere og jurister. Alle som en trenger god kunnskap på arbeidsgivers vegne.

Arbeidsmiljøopplæring som tilfredsstiller lovens krav finner du her .


Kommentarer

Mest populære artikler

Mest populære artikler