Er du en moden person? Test deg selv herAt vi er modne som personer betyr at vi er kommet så langt i livet at vi ikke lenger tror at vi er helt avhengige av andre mennesker eller bare flaks for å kunne oppnå de resultatene vi ønsker oss. Når vi snakker om at mennesker har nådd en viss modenhet, forstår vi at mennesker har fått tro på at de selv kan velge sine mål, skape sine egne resultater og leve etter egne verdier.

Et modent menneskes livsstrategi vil være å bruker mye energi på å påvirke andre mennesker slik at andre også kan bidra til eget mål. Gjennom å prate, utveksle eller bytte tid, oppmerksomhet eller tjenester oppnår modne mennesker en relasjon preget av gjensidig innflytelse og respekt.
Sakt litt på spøk kan vi derfor si at jo færre lottokuponger vi kjøper for forsøke å påvirke vårt eget liv, jo større grad av modenhet viser vi.

I bunn og grunn handler modenhet om at vi har tro på at vi som enkeltmenneske har en stor grad av innflytelse på de resultater og mål vi ønsker å oppnå.

Det finnes også en liten test som «avslører» modenhet. 
Den går som følger:
Test nivå 1:
Tenk deg at det er grytidlig søndag morgen. Du spaserer rundt i Oslo sentrum, gatene er folketomme og det er knapt biler i gatene. Så kommer du til et lysregulert fotgjengerfelt. Det viser rød mann. Går du likevel over på rødt, eller venter du på grønn mann selv om det ikke er biler eller folk i nærheten?
Test nivå 2:
Tenk deg at det er grytidlig søndag morgen. Du spaserer rundt i Oslo sentrum, gatene er folketomme og det er ingen biler i gatene. Så kommer du til et lysregulert fotgjengerfelt. Det viser rød mann. Men på andre siden av gaten står det en mor med et barn og venter på grønn mann. Går du nå over på rødt, eller venter du på grønn mann selv om det ikke er biler i nærheten?Test nivå 3:
Tenk deg at det er grytidlig søndag morgen. Du spaserer rundt i Oslo sentrum, gatene er folketomme og det er knapt biler i gatene. Så kommer du til et lysregulert fotgjengerfelt. Det viser rød mann. På andre siden av gaten står det en mor med et barn. Det kommer ingen biler så mor tar barnet i armen og krysser på rødt lys. Går du også på rødt nå?


Svar helt ærlig for deg selv på spørsmålene over før du leser videre.

Svar:


Nivå 1:
Selvsagt går du over. Du er et selvstendig individ som har løsrevet deg fra andres autoritet og kan ta dine egne beslutninger. I motsetning til et barn er du ikke avhengig av andre mennesker, lover eller regler for å kunne forstå verden eller for å kunne ta beslutninger til beste for deg selv. Krysser du gaten på rødt i denne situasjonen har du har gått fra å være avhengig av autoriteter til å bli uavhengig av autoriteter. Det er en privat seier og viser modenhet for deg som individ at du forstår når noe er hensiktsmessig og når det ikke er det. Du har beveget deg fra å være autoritetens «du» til å bli individets «jeg».

Nivå 2:
Nå går du ikke over. Nå handler ikke beslutningen lenger om hva som er rasjonelt for bare deg, men om hvordan du som samfunnsmedlem forstår at du må bidra til å skape et tryggere samfunn.Spesielt har du som voksen ansvar for et barn på en bilvei. Nå er ikke lovene og reglene der for deg og dine interesser alene. Nå vet du at dine interesser ikke bare er ivaretatt ved at du kan ta vare på deg selv, men også at dine handlinger er med på å skape forutsetninger for at de svakeste i samfunnet også kan ta vare på seg selv. Ved at du står i ro og venter på grønn mann, hjelper du til med å skape en trygg situasjon. Og lovene og reglene som regulerer hva vi gjør under det røde lyset hjelper barnet i en verden det ikke selv har full oversikt over. Du står og venter selv om du umiddelbart ikke tjener på det selv, fordi du forstår at samfunnet du er en del av hjelper barnet når det neste gang ikke løper ut i trafikken på rødt lys. Nå har du gått fra å tenke «jeg» i nivå 1, til et uselvisk og samfunnsnyttig  «vi» i nivå 2.

Nivå 3:
Mor tar barnet med seg over gaten på rødt lys. Har det da en hensikt for deg fremdeles å bli stående? Ja! Det viktigste er at du kommuniserer at du har forstått hva som er barnets beste i situasjonen. Også til mor. Blir du stående nå, så har du ikke bare beveget deg fra avhengighet til uavhengighet i nivå 1, fra din private seier til den offentlige seier i nivå to, men nå demonstrerer du i tillegg forståelse for det ansvaret vi har som samfunnsmedlemmer. Det finnes noe som er viktigere enn situasjonen vi er i. Selv om mor ikke forstår situasjonen, demonstrerer du at du har forstått samfunnet. Ditt selvbilde har gått fra å være «du» til «meg» til å bli «vi». Nå har du modnet fra å tenke «avhengig» via «uavhengig» til «gjensidig avhengighet». Det finnes noe som er større og viktigere enn det umiddelbare og tilsynelatende rasjonelle i situasjonen som bare den som tenker utover seg selv kan se.

Denne testen er fascinerende. Se bare hvor mange som løper over veien på rødt lys i byene våre, selv om det står små skolebarn og venter på grønn mann. Test også disse dilemmaene ved frokostbordet eller i lunchpausen. Du vil bli forbauset hvor mange som ikke ser hensikten med å bli stående en tidlig søndag morgen.


Modenhet

Den som vil videreutvikle seg må arbeide i gjensidige relasjoner med menneskene rundt seg og demonstrere hver eneste dag at de vet at helheten er mer enn summen av delene Ledere skal ikke lede ved å fremheve seg selv, men sørge for at arbeidet flyter gjennom å sette bedriften og medarbeidernes behov først, og på den måten få frem det beste for helheten.


Litt som med pærer. Modne mennesker lyser ikke. De tilfører verden energi.

Mest populære artikler

Mest populære artikler