Hva skal til for å være et godt verneombud?


Verneombudsrollen befinner seg et sted midt mellom tillitsvalgt og leder. Rollen har i seg både at man er valgt av sine kolleger og dermed skal representere alle som jobber i bedriften, men samtidig skal verneombudet kunne treffe beslutninger som ikke alle ansatte er like fornøyd med. Det kan være å  påby bruk av verneutstyr, påse at det finnes rutiner for sikkert arbeid eller å «mase» om at rømningsveiene må være ryddige på vernerunder.


God opplæring.
God opplæring er det viktigste arbeidsredskapet til et verneombud. Å føle seg trygg på hvilke lover og regler som gjelder og å vite hvordan man går frem for å få gode resultater, bidrar til å gi verneombudet god gjennomslagskraft og gir trygghet i rollen. Vær derfor nøye med hvem bedriften velger til opplæring av verneombud. Sjekk referanser og kompetanse.

Evne til å kommunisere.  
God kommunikasjon og evnen til å bygge gode relasjoner med både ledere og ansatte er nøkkelen til suksess som verneombud. Verneombudet er der for å passe på, men må samtidig tenke gjennom at verneombudet ikke blir den som bare kommer med de dårlige nyhetene eller de dyre tiltakene. For å få gjennomslagskraft hos ledelse og kolleger er det like viktig å være flink til å understreke det som fungerer bra og det som allerede er gjort. Alle mennesker er svake for skryt. Det er blanding av skryt og krav som fungerer best for å oppnå resultater i vernearbeidet ovenfor de fleste ansatte og ledere.

Tålmodighet ved endringer.
Det å endre vaner, rutiner eller arbeidsoppgaver er vanskelig både for ledere og ansatte. Som verneombud trenger du stor grad av tålmodighet når det skal innføres endringer i HMS rutiner. Dette gjelder spesielt dersom det er vanskelig å forstå hensikten, om de nye rutinene er mer tungvinte enn de gamle eller de du skal endre rutinene til ikke har den samme kompetansen på området som du selv har. Lag deg en plan, spør andre verneombud om gode tips og tenk heller på hvordan du kan komme til målet i små skritt, istedet for å forvente at alt blir gjennomført på en gang. Bruk gjerne verneombudsnettverk for å få tips og faglig påfyll.

Ta initiativ
Verneombudene må kunne ta opp problemer i forbindelse med arbeidssituasjonen uten at dette skaper konflikter, enten det er med ledelsen, mellom avdelinger eller mellom kolleger. Verneombud skal løfte opp problemene til de møter og utvalg som kan løse problemet og hjelpe til med en god kommunikasjon mellom partene. Det gjelder å være konstruktiv og finne gode og praktiske løsninger. Et godt utført verneombudarbeid betyr utrolig mye både for de ansatte og ledelsen. For å få folk med seg i vernearbeidet er det viktig å være aktiv, motivert, løsningsorientert, positiv, skaffe seg nok kunnskap og være samarbeidsvillig.

Unngå å bli tatt som gissel
Ofte kan verneombud oppleve at kolleger banker på døren og ønsker en samtale for å ta opp problematiske saker på jobben, men uten at de ønsker at saken skal tas videre. Slike samtaler bør du avvise. For det første er det er lett å bli brukt i et spill eller i en konflikt mellom ansatte eller mellom avdelinger. Det er viktig å lytte, men din oppgave som verneombud er først og fremst å være «saksbehandler» mer enn «psykolog». Starter samtalen med «jeg ønsker å ta opp et problem, men jeg ønsker ikke at du gjør noe med det», er du plutselig stilt sjakk matt som verneombud dersom det som kommer frem er alvorlig. Du blir kanskje informert om en stor konflikt eller en mobbesak, men så er hendene dine nå bundet. Da er du tatt til gissel. Vær tydelig på at du som verneombud har en plikt – i likhet med den ansatte – til å varsle dersom du får rede på saker som kan skade ansattes liv eller helse.
Arbeidsmiljøloven er krystallklar på dette punktet (Arbeidsmiljøloven §2.3) om plikt til å reagere.
«Arbeidstakere skal:
d)
sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen,

e)
melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet,


HMS Butikken
Lykke til med verneombudarbeidet. Det er et veldig lærerikt arbeid og gir deg en solid erfaring med hvordan arbeidslivet fungerer.Og det er mange tusen verneombud i Norge, så bare spør om hjelp når du trenger det.

Mest populære artikler

Mest populære artikler