Konflikt og kommunikasjon på jobben


Det oppstår problemer i verden. Både store og små. Det hender ikke så rent sjelden at vi som jobber med arbeidsmiljø må bistå i bedrifter der samarbeid og kommunikasjonen har brutt helt sammen. Da rykker vi ut og møter fortvilte og slitne ansatte og ledere. Når det kommer så langt som til konflikt gjør alt forferdelig vondt. Jeg er ganske sikker på at konflikt er noe av det vondeste du kan oppleve i et moderne arbeidsliv.

Det første som bryter sammen når konflikter seiler opp, er dialogen. En av de verste konfliktene jeg har håndtert var hos en kunde der de ansatte hadde kjørt seg så fast at ingen var i stand til å gjøre jobben sin lenger. Bedriften sto i fare for å måtte kaste inn håndkle. Etter å ha nøstet og jobbet i flere uker, fant vi i felleskap ut hvilken sak som hadde startet det hele. Denne saken hadde de ansatte helt glemt, fordi de nå var mer opptatt av å organisere deg i «allianser» og drive taktisk spill mot andre «allianser». Utgangspunktet for konfliktene viste seg å være flere år gamle. Saken hadde startet en gang med at noen hadde flyttet kaffemaskinen fra første etasje, der de fleste jobbet, til andre etasje, der de med litt «finere« jobber satt. Og på vanlig vis hadde ingen i første etasje tatt opp denne saken med noen i andre etasje. De snakket bare om den seg imellom, selvfølgelig. Klaget og var misfornøyde i sin egen etasje.De ble allierte og sakte men sikkert inntok flere og flere offerrollen. Stakkars dem De hadde mistet et gode. Og tar noen offerrollen så får "de andre" automatisk rollen som overgriper.Etter hvert ble dette til til sverting og baksnakking av "de der oppe". Ny misforståelser og uenigheter i andre saker ble tolket som bekreftelse på at "de andre" var uten alle gode menneskelige egenskaper.

Her følger noen råd du kan følge dersom du merker at dere er på samme vei i et tidlig stadium av et vanskelig arbeidsmiljø som kjennetegnes av "de" og "oss":

1.    Det finnes ingen "ikke-saker". En "ikke-sak" er en sak der det danner seg en felles oppfatning om at denne saken kan vi ikke snake om. Enten fordi den er for liten, ubetydelig, håpløs eller for vanskelig og sårbar.  "Ikke-saker" mobiliserer gjerne følelser."Ikke-saker" skaper mistanke om at "de andre" har skjulte agendaer. Har dere  "ikke-saker" på jobben som aldri blir snakket om i formelle møter, er det sannsynlig at dere mangler den nødvendige tilliten dere trenger for å samarbeide og forebygge konflikter.

En øvelse dere kan gjøre for å få frem "ikke-saker"er at hver og en forsøker å lage seg en liste over hvilke "ikke-saker" de mener finnes. Deretter sammenligner dere listene. Slik er det litt mindre farlig å ta opp "ikke-sakene" fordi de står på felleslisten. Det er flere som har det på samme måte.

2.    Trenger du å sette grenser? Uansett hva du forbereder deg på å si, forbered deg på å lytte dobbelt så lenge. Jo mer vanskelig det du har å si er når du vil korrigere andre, jo mer vanskelig er det trolig å høre. Det å være 100% ærlig kan av noen oppleves som at du er brutal, særlig om du ikke er lyttende og forståelsesfull samtidig. Sett av god tid til ikke bare å snakke, men også til å lytte i vanskelige saker. Det er ikke galt å være 100% ærlig, så lenge du er åpen og raus samtidig. 

3.    Timing. Det er ikke likegyldig når du velger å si ting. Det er heller ikke alt du kan si til alle. Tenk nøye gjennom hvordan det du vil si kan bli oppfattet. Velg en situasjon, møteplass og en ukedag der det er ro og muligheter til gjensidig kommunikasjon. Ulik timing for ulike mennesker er et godt utgangspunkt.

4.    Kom til poenget. Det kan lønne seg å sjekke ut med den du snakker med om hvordan han eller hun har det for tiden før du kommer med det du har på hjertet. Når det er gjort, så tenk som en journalist. Begynn med en overskrift. Deretter ingressen med det viktigste i budskapet. Så kan du fylle ut med eksempler etter hvert i dialog med den som lytter. Du må få frem budskapet ditt, gjerne så enkelt som mulig.

5.    Del også det som er bra. Dersom du er den som alltid tar opp problemer, så vil folk fort miste interessen for å høre på deg og du ender med å slite ut omgivelsene dine og deg selv. Skal du være den som tar opp vanskelige saker på en slik måte at folk hører på deg, må du også være den som kan dele de positive tilbakemeldingene, den som formidler gladsakene på jobben. Tenk at du skal kunne dele syv gladsaker for hver problemsak du tar opp. Klarer du det, så vil folk lytte til deg også når du tar opp saker som er vanskelige.

6.    Når noen tar opp noe vanskelig med deg, må du kunne lytte. Skal du være forbilde for hvordan være en god kollega, må du også vise at du klarer å ta innover deg andres virkelighetsoppfatning uten at du trenger å forsvare deg. Du vil oppnå mye mer respekt om du lytter når noen kritiserer deg enn om du umiddelbart starter å forsvare deg. Det er lov å gjøre feil. Det gjelder både deg og den som kritiserer deg. Skap en trygg ramme og unngå motangrep selv om du føler deg urettferdig bedømt. Be om en pause og kom tilbake med det du mener er saklig informasjon. Og husk å takke for tilbakemeldingen du har fått. Det kostet antakelig litt å tørre å si det til deg.

7.    Ha tålmodighet.  Dine relasjoner til kolleger og venner skal vare lenge. Ofte livet ut. Du treffer garantert kolleger igjen i nye situasjoner og i nye roller i løpet av livet. Tenk langsiktig og tenk på hvordan andre opplever deg. Vær raus med dine kolleger og sjefer. Det gjør vondt den dagen du møter ditt eget dårlige rykte i døren.


8.    Slipp tanken. Er du ikke villig til å si høyt det som frustrerer deg til den det gjelder, så må du glemme tanken og slippe saken. Irritasjon fordunster ofte som dugg for solen når vi bare får satt ord på den til den det gjelder. Er du ikke villig til å si i fra til den det gjelder, har du mistet retten til å la deg irritere. Kos med misnøye mellom kolleger er en uting. Det gjelder spesielt på jobben. Her skal vi jo være profesjonelle.


Kommunikasjon handler ikke om hva du har å si, men om hvordan du får andre til å føle seg når du sier det.

Du trenger ikke brenne inne med det du har på hjertet.

Det er faktisk fullt mulig å ta vare på andres selvfølelse selv om det du har å si er vanskelig å høre.

Taushet gjør alt vanskeligere.
Bare god kommunikasjon forebygger uløselige konflikter.

Mest populære artikler

Mest populære artikler