10 bud for en tjenende leder
I annonser hvor det skal rekrutteres ledere, brukes ofte fyndord som «Handlekraftig» «Tydelig» «Målbevisst», ja til og med ordet «sterk».

Men er det virkelig nødvendig å være "Handlekraftig", eller "Tydelig" for å kunne lede andre mennesker? Hva med «Hjelpende», «Tjenende», «Veiledende» og «Myk». Kan man bruke slike ord i en stillingsutlysning etter en ny sjef?


Her følger ti råd for den omsorgsfulle leder som ønsker å kunne lede like effektivt som mer "tydelige" kolleger, men som i tillegg kan:
- Fjerne ulikheter og urettferdighet, fordi lederen ser og hører på folk.
- Bruke mindre formell makt og heller bygge langsiktige relasjon.
- Bruke mindre kontroll og styring og bygge mer tillit.
- Forskyve autoritet bort fra seg selv og over til sine medarbeidere.

For å klare dette må lederen ha noen grunnleggende egenskaper:

1)      Kunne lytte. Å kunne aktivt lytte og forstå er noe annet enn bare å høre hva andre sier.

2)      Ha empati. Å forstå andre er ha empati med andre.

3)      Styrke selvbilde og selvtillit. Ferdigheten til å forbedre kompetanse og ”kurere” den ansattes selvbilde med kompetansetilførsel når det oppstår problemer med jobbutførelsen.

4)      Være bevisst.  Evne å se ting som de virkelig er uten å være forutinntatt.

5)      Kunne overtale.  Evne å bruke overtalelse for å påvirke andre, i stedet for  autoritet.

6)      Lage fremtidsbilder. Kunne se lenger enn dag til dag. Skape  tro på fremtiden.

7)      Være intelligent. Å kunne se det sannsynlige utfall av en avgjørelse.

8)      Forvalte. Være dedikert for å dekke behovene til personer, og starte "der de er".

9)      Være engasjert i andres vekst. Være opptatt av at alle i bedriften utvikler  seg.

10)   Bygge fellesskap. Etablere fellesskapsfølelse sammen med medlemmer i  gruppen.


Den tjenende lederens viktigste oppgaver blir å hjelpe medarbeidere til å leve med motstridende hensyn og valg på arbeidsplassen og få slik få til endring ut av tilsynelatende konflikter. Dette er en mye bedre strategi enn å ville gripe inn for å styre og kontrollere medarbeidere når ting ikke fungerer.

Dette krever mye av lederen. Mange vil likevel hevde at dette er den eneste formen for god ledelse. Likevel søker bedrifter som skal omstille etter  «sterke», «tydelige» og «målbevisste» ledere. Det er mange veier frem ti å bli «tydelig» og «handlekraftig»? Hjelp og støtte er også en slik vei.


Mest populære artikler

Mest populære artikler