Gå til hovedinnhold

Innlegg

Aktuelt

Hjelp til å fjerne snø på taket? Arbeidsmiljøloven gjelder!

Mye snø i store deler av landet tvinger mange opp på taket for å fjerne snø. Når det er ikke mulig med stillas, kan personlig sikring med sele være løsningen. Arbeidstilsynet skriver at arbeidsgiveransvaret også gjelder for frivillig arbeid.
Alle som jobber med snørydding skal jobbe sikkert. I utgangspunktet skal man sette opp stillas når man jobber på tak, men det er vanskelig når det gjelder snømåking. Personlig sikring i form av sele kan være tilstrekkelig dersom arbeidet tar under fire timer, sier arbeidstilsynet.
Dersom lag og organisasjoner påtar seg måking av tak må du være klar over at de har et arbeidsgiveransvar for dem som utfører jobben.
For alle typer arbeid er det arbeidsgiveren som har et ansvar for å forebygge at ulykker skjer. De må vurdere risikoen ved snørydding på hver enkelt aktuell bygning. Det handler helt enkelt om
-Kartlegge hvilke farer som kan oppstå, -Hvor sannsynlig det er at det skjer -Hvilke konsekvenser dette kan få. Deretter må arbeidsgiver finne ut hvord…

De nyeste innleggene

Interessert i ledelse? Prøv den nye bloggen om HR og ledelse

Varsling og #metoo. Åtte spørsmål og svar

Hva vil det si å lytte?

Arbeidsmilljø og den tredje vei